Współpraca

Swoistym wydarzeniem muzycznym stała się współpraca zapoczątkowana w 2001 roku z Towarzystwem Muzyczno-Śpiewaczym z Dębicy, która zaowocowała udziałem chórów ’’Melodia” tak męskiego jak i mieszanego we wspólnym przygotowaniu i wielokrotnym wystawianiu znakomitych oper pod kierownictwem muzycznym Pawła Adamak wybitnego animatora kultury muzycznej będącego zarazem Prezesem w/w Towarzystwa Dębickiego.

Na przestrzeni lat 2001-2011 Chóry mieleckiego Towarzystwa Śpiewaczego wzięły udział w spektaklach : operach Stanisława Moniuszki – „Flis”, „Straszny Dwór”, ”Halka” , „Hrabina”, „Jawnuta”, "Nowy Don Kiszot”, wodewil “Krakowiacy i Górale” W. Bogusławskiego, oraz operach Giuseppe Verdiego : "Nabuco” i „Carmen”.

Chór Towarzystwa Męskiego i Mieszanego "Melodia" współpracuje z chórami:
- "Canzona Neosolium" Bańska Bystrzyca (Słowacja),
- Chór "Harmania" Mukaczwo (Ukraina),
- Chór męski "ECHO" z Biłgoraju,
- Chór Parafialny "GLORIA" Brzeziny,
- Chór ZNP i SCK "Akord" z Mielca,
- Chór II LO Mielec

Chóry Towarzystwa Śpiewaczego ”Melodia” tradycyjnie biorą udział w życiu muzycznym środowiska mieleckiego poprzez koncerty w kościołach i w czasie uroczystości artystycznych, oraz udział w Regionalnych Konkursach Śpiewaczych ’’Cantate Deo" organizowanych przez PZCHiO Oddział Rzeszów’ jak również występują wspólnie z zaprzyjaźnionymi chórami (Kraśnik, Leżajsk, Brzeziny) w okolicznościowych koncertach.