Prezesi Towarzystwa Śpiewaczego “Melodia” im. Stanisława Lachmana


Halina Żala   fot. październik 2021 roku

Halina Żala (Prezes od IX 2021 roku - nadal)
Swoją współpracę z Towarzystwem Śpiewaczym "Melodia" rozpoczęła w 2000 roku,  gdzie w chórze mieszanym śpiewała w sekcji altowej. Była zawsze bardzo zaangażowana w pracę chóru i Towarzystwa. Zawsze chętnie pomagała w organizowaniu różnego rodzaju imprez kulturalnych i Jubileuszowych. Od 1919 roku w Zarządzie Towarzystwa pełniła rolę sekretarza a w 2020 roku  skarbnika. Od września 2021 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Śpiewaczego "Melodia".Maria Sowińska fot. październik 2013 roku

Maria Sowińska (Prezes w latach IX 2012 - IX 2021)
Swoją działalność artystyczną w chórze mieszanym rozpoczęła w 1984 roku wraz z powstaniem Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia” im Stanisława Lachmana. Była zawsze bardzo czynnym członkiem chóru oraz udzielała się w Zarządzie Towarzystwa. Prowadziła koncerty, w których brały udział chóry Towarzystwa jak również i inne mieleckie chóry. W 2010 roku została wybrana na prezesa chóru mieszanego a od października 2012 roku pełni funkcję Prezesa Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia”.


Józef Kamiński (1925-2018)  (Prezes w latach 1984 - 2012)
Prezes Chóru Męskiego „Melodia” od reaktywowania jego działalności w Mielcu w roku 1967 do chwili powstania w 1984 roku Towarzystwa Śpiewaczego “Melodia” im. Stanisława Lachmana w Mielcu, które powierzyło mu funkcję Prezesa Towarzystwa pozostając na tym stanowisku nieprzerwanie od kwietnia 1984 roku do 12 września 2012 roku.

Wieloletnie piastowanie godności Prezesa przez Józefa Kamińskiego, najpierw Chóru Męskiego „Melodia” a następnie Towarzystwa śpiewaczego „Melodia” im. Stanisława Lachmana, było potwierdzeniem jego wielkiego zaangażowania na rzecz rozwoju i zachowania w naszym mieście piękna śpiewu chóralnego.

Kilka faktów z przeszłości. Józef Kamiński absolwent liceum im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, po studiach na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z nakazem pracy powraca w 1952 roku do Mielca, gdzie trwa „cisza śpiewacza”, bowiem ówczesne władze państwowe poprzez reformę zlikwidowały od 1950 roku naukę śpiewu w szkołach. Odnowa przyszła w końcu lat sześćdziesiątych - dzięki inicjatywie kilku entuzjastów byłego chóru gimnazjalnego „Melodia” wśród których prym wiódł Józef Kamiński. Chór wznowił swą działalność pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, stając się jedną z jego sekcji, postanowiono zachować nazwę : CHÓR MĘSKI MELODIA” z powierzeniem funkcji Prezesa - Józefowi Kamińskiemu, zaś pałeczkę dyrygenta podjął nauczyciel śpiewu Franciszek Sarama. Dzięki poparciu miejscowych władz zespół otrzymuje niezbędną pomoc na zakup nut i strojów, szybko stając się nieodłącznym elementem życia kulturalnego miasta Mielec i okolicznych miejscowości, biorąc udział w akademiach państwowych i organizowanych przez zespół samodzielnych koncertach. Dzięki zapałowi i ambicji członków chóru, dobrej atmosfery koleżeńskiej, oraz oddanej na rzecz chóru pracy dyrygenta chóru - Jerzego Koncewicza oraz prezesa chóru - Józefa Kamińskiego, następuje ”złoty okres” dla zespołu mieleckiego nad którym opiekę od 1969 roku sprawował Zakładowy Dom Kultury. Chór w okresie kolejnych lat odnosi liczące się sukcesy artystyczne tak w kraju jak i poza jego granicami.

W 1984 roku, z powodu narastających trudności ekonomicznych głównego patrona Chóru, którym było WSK PZL Mielec, dochodzi do usamodzielnienia się zespołu poprzez utworzenie Towarzystwa Śpiewaczego “Melodia” im. Stanisława Lachmana w Mielcu. Na czele jako Prezes Towarzystwa stanął Józef Kamiński, który z racji pełnienia w tym czasie funkcji Prezesa Rzemieślniczej Spółdzielni Wielobranżowej w Mielcu, okazał się właściwą osobą, która otoczyła nowo powstałe Towarzystwo śpiewacze “Melodia” pomocą materialną, organizacyjną i nie¬zbędnym wsparciem dla jego dalszej działalności i rozwoju. Nowo powstałe Towarzystwo aktywnie uczestniczy w ruchu śpiewaczym, biorąc udział w licznych koncertach w kraju i poza jego granicami, godnie reprezentując miasto Mielec.

PINIS CORONAT OPUS, czyli „koniec wieńczy dzieło” łacińską maksymę w pełni można odnieść do Prezesa Towarzystwa Józefa Kamińskiego. Dali temu wyraz członkowie Towarzystwa w dniu 12 września 2012 roku podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na którym Prezes Towarzystwa - Józef Kamiński zgłosił swą rezygnację z dalszego ubiegania się o stanowisko Prezesa Towarzystw. Zebrani decyzję Józefa Kamińskiego przyjęli z należytym szacunkiem i uznaniem , serdecznie dziękując za dotychczasową wieloletnią ofiarną pracę dla dobra Towarzystwa. Jako wyraz szczególnego podziękowania podjęto jednogłośnie  uchwałę o nadaniu Józefowi Kasińskiemu godności : HONOROWY PREZES TOWARZYSTWA ŚPIEWACZEGO "MELODIA” im. Stanisława Lachmana w Mielcu.

Wyróżniony m. in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Oficerskim OOP (1998), Złotym Medalem imienia Jana Kilińskiego, Złotą Honorową Odznaką CZSBM, Honorową Odznaka Rzemiosła, Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem Laurowym Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Srebrnym i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, Odznaką Honorową Za Zasługi dla ZBŻZ i OR, Odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego i Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury.

Zmarł 29 listopada 2018 roku.