Koncerty Wielkanocne „Alleluja” w Rzeszowie w latach 1992-2011

To właśnie radosne „Alleluja” stało się motywem przewodnim kolejnych 20-tu Koncertów Wielkanocnych, organizowanych w gościnnych murach kościoła Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie przy ul. Wita Stwosza 31, na Osiedlu Kmity.

Koncert III
„Chrystus Zmartwychwstał! Uroczyste „Alleluja!” niesie się po całej ziemi. Już po raz trzeci chóry, soliści i zespoły kameralne spotykają się w świątyni, by dać wyraz wspólnej z wiernymi radości, wiary i nadziei. Ciągle muzyka pozostaje boskim natchnieniem, potrzebą serca, głębią ducha, istotą humanizmu, piękna.” – napisano w programie Koncertu III, który odbył się 10 kwietnia 1994 roku w niedzielę o godz.16.30.
Miłe słowa do wykonawców i słuchaczy Koncertu skierował ks. biskup ordynariusz rzeszowski Kazimierz Górny, który w specjalnym liście skierowanym na ręce ks. prałata Stanisława Tomkowicza napisał m. in.: „Wszystkich Uczestników Koncertu serdecznie pozdrawiam. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza Was swoją łaską i pokojem. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Alleluja!”
W Koncercie III pojawili się nowi wykonawcy: Chór Męski i Mieszany Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia” z Mielca, pierwszy pod dyr. Małgorzaty Leśniak, drugi – Barbary Polańskiej-Więckowskiej, Chór Mieszany parafii Św. Rodziny w Rzeszowie pod dyr. Andrzeja Szypuły, Zespół Instrumentów Dętych Blaszanych pod kier. Józefa Nawojskiego i Orkiestra pod dyr. Andrzeja Szypuły, obydwa zespoły z Zespołu Szkół Muzycznych w Rzeszowie, a także świetni soliści: Mieczysław Rusznica i Władysław Waltoś – tenory, Bartosz Jakubczak i Marcin Puto – organy.
Program Koncertu był bardzo różnorodny i ciekawy. Preludium i Fugę C-dur G. Böhma grał na organach Bartosz Jakubczak, Preludium chorałowe J.S. Bacha – Marcin Puto, Fanfarę i chorus z kantaty „Ihr lieben Christen” D. Buxtehudego i Canzonę noni toni „Sacrae Symphoniae” G. Gabrielego – Zespół Instrumentów Dętych Blaszanych, fragmenty z Suity h-moll J. S. Bacha – orkiestra, chóry zaś przedstawiły interesujące opracowania pieśni wielkanocnych, eucharystycznych i maryjnych S. Moniuszki, A. Brücknera, T. Flaszy, ks. K. Pasionka. Wszystkim bardzo podobały się solowe występy M. Rusznicy z tow. organowym K. Gudela: „Panis angelicus” C. Francka i „Caro mio ben” T. Giordaniego. Słowo o muzyce prowadził Klemens Gudel.
Na zakończenie połączone chóry pod dyr. Andrzeja Szypuły zaśpiewały a cappella „Wesoły nam dzień dziś nastał” w opracowaniu F. Rączkowskiego, a z orkiestrą – „Ave verum corpus” W. A. Mozarta, „Regina coeli” J. L. Batmanna i dwa utwory F. Rączkowskiego: „Wesel się ludu strapiony” i „Alleluja, biją dzwony”.

Koncert IV
W tym Koncercie, który odbył się 23 kwietnia 1995 roku w niedzielę o godz.16.00, po raz pierwszy wziął udział Chór Męski Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie, którego nieodżałowanym dyrektorem był śp. O. Cherubin Pająk OFM.
Spośród solistów po raz pierwszy wystąpiła Izabela Ratusińska - sopran, z Mielca. Ponadto wystąpiły chóry „Melodia” z Mielca, Mieczysław Rusznica i Władysław Waltoś – tenory, Bartosz Jakubczak i Marcin Puto – organy, Zespół Instrumentów Dętych Blaszanych i Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych w Rzeszowie, zaś Chór parafii Św. Rodziny w Rzeszowie wystąpił pod nową dyrekcją Ludwika Sowińskiego. Słowo o muzyce: Klemens Gudel.
Wspomniany Chór Męski Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie wystąpił pod dyr. Andrzeja Szypuły w licznym, 40-osobowym składzie, prezentując starannie przygotowany program: W. Szybiaka - Kyrie z „Missa brevis in A” w układzie 4-głosowym, z Liturgii Wielkiego Piątku 4-głosowe opracowanie „Ecce lignum Crucis” oraz chorał gregoriański – sekwencję mszalną na okres wielkanocny „Victimae paschali laudes” i „Alleluja”. Izabela Ratusińska śpiewała m. in. z organami przejmujące „Agnus Dei” z „Mszy Koronacyjnej” W. A. Mozarta, a na koniec wszyscy wykonawcy śpiewali pięć pieśni wielkanocnych z orkiestrą. Całe spotkanie zakończyła podniosła pieśń pt. „Alleluja, biją dzwony” F. Rączkowskiego w opr. Andrzeja Szypuły.
W Koncercie IV pojawił się organizator: Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie, który wraz z parafią Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, z wielkim oddaniem, prowadził to piękne dzieło Koncertów Wielkanocnych „Alleluja” w Rzeszowie do 2011 roku.
Ale wróćmy jeszcze na chwilę do IV Koncertu. Ciekawą i żartobliwą relację z koncertu zamieścił w „Głosie Rzeszowa” w numerze 5 z 1995 roku red. Stanisław Szczepański w artykule pt. „Osobliwie było”. Przytaczam go w całości.
Warto wspomnieć, iż IV Koncert Wielkanocny „Alleluja” został powtórzony 30 kwietnia 1995 roku o godz.17.30 w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu staraniem Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia” i tamtejszej parafii, stając się początkiem Koncertów Wielkanocnych organizowanych we wspomnianym kościele.

Koncert V
Cóż to był za koncert! Do kościoła Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, 14 kwietnia 1996 roku, w niedzielę, na godz.16.00 przybyło 6 chórów z regionu rzeszowskiego, soliści, kwintet instrumentów dętych i orkiestra, by wspólnie wygrać i wyśpiewać radość i nadzieję wynikającą ze Zmartwychwstania Pańskiego. I choć w tym dniu aura straszyła deszczem i chłodem, kościół szczelnie był wypełniony wiernymi, którzy wspólnie z wykonawcami, przez ponad dwie godziny oddawali się duchowym, inspirowanym muzyką, wzruszeniom i refleksjom.
Koncerty Wielkanocne w kościele Św. Judy Tadeusza stały się już tradycją. Jako ich kierownik artystyczny i po trosze dyrygent, m. in. zespołów łączonych na koniec muzycznych prezentacji, nie mogę oprzeć się refleksjom także i pozaartystycznej natury. Mogę Państwa zapewnić, że szczególny język porozumienia, jakim jest sztuka, daje niezwykłe odczucia natury społecznej, egzystencjalnej, filozoficznej, religijnej. Tak właśnie dzieje się na tych niezwykłych Koncertach Wielkanocnych.
I oto na stopniach ołtarza pojawił się Chór Męski Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie, który pod dyr. Andrzeja Szypuły i Klemensa Gudela przedstawił liturgiczne śpiewy łacińskie z okresu wielkanocnego (chorał gregoriański) oraz dwie pieśni w opracowaniu 4-głosowym – z Liturgii Wielkiego Piątku i maryjną.
Radosne „Alleluja!” niosło się jeszcze po wielekroć w wykonaniach pieśni wielkanocnych kolejnych chórów: „Cantus” z Trzciany pod dyr. Józefa Barlika, „Echo” z Krosna pod dyr. Renaty Zajdel, Męskiego „Melodia” z Mielca pod dyr. Małgorzaty Kusek i Mieszanego „Melodia” z Mielca pod dyr. Barbary Polańskiej-Więckowskiej, Św. Rodziny z Rzeszowa pod dyr. Ludwika Sowińskiego. Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych w Rzeszowie pod dyr. Andrzeja Szypuły grała radosną muzykę J. S. Bacha, a na koniec wszystkie połączone chóry, wraz z orkiestrą i solistami, zaśpiewały pięć pieśni wielkanocnych, z bodaj najstarszą pieśnią „Wesoły nam dzień dziś nastał” i „Alleluja, biją dzwony” włącznie. Potężne „Alleluja” niosło się na zakończenie tego ponad dwugodzinnego koncertu, kiedy to kilkusetosobowy chór powstały z połączonych zespołów, wraz z orkiestrą, śpiewał z wielką mocą i oddaniem na cześć Zmartwychwstałego Pana. Koncert zakończył się owacją na stojąco.

Koncert VI
Po raz kolejny świętujemy to najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości, jakim jest Przejście (Pascha) ze śmierci do nowego życia przez Zmartwychwstanie” – napisano w programie VI Koncertu Wielkanocnego „Alleluja”, który odbył się 6 kwietnia 1997 roku o godz.16.00 w kościele pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie.
Po słowie wstępnym ks. prałata Stanisława Tomkowicza, gospodarza parafii, uroczyście zabrzmiał Kwintet Instrumentów Dętych Blaszanych z Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie pracujący pod kierunkiem prof. Józefa Nawojskiego. Zespół przedstawił interesujące utwory z kręgu dawnej muzyki religijnej. W atmosferę Liturgii Wielkanocnej wprowadził nas Chór Męski Diecezjalnego Studium Organistowskiego pod dyr. Klemensa Gudela i Andrzeja Szypuły, który śpiewał z wielkim wyczuciem i oddaniem śpiewy liturgiczne (chorał gregoriański) na okres wielkanocny i pieśni wielogłosowe, m. in. „Victimae paschali laudes”, „O filii te filiae”. Obserwujemy renesans tego rodzaju muzyki w świecie. Wielka radość, iż tego rodzaju zespół, pielęgnujący najstarsze zabytki muzyki sakralnej, istnieje w naszym regionie i w naszej diecezji.
Wszystkie chóry przedstawiły ambitny program, starannie wykonany. Strzyżowski Chór Kameralny pod dyr. Grzegorza Oliwy, znany z licznych sukcesów artystycznych, zachwycił żywymi interpretacjami polskiej muzyki dawnej (Bartłomiej Pękiel, Wacław z Szamotuł, Mikołaj Gomółka), Chór „Fraza” z Kosiny pod dyr. Janusza Rajzera – radosnymi pieśniami w opracowaniu Ks. Józefa Łasia, a Chór Kameralny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie pod dyr. Marty Wierzbieniec z wielkim wyczuciem śpiewał pieśni z XVI i XVII wieku na okres wielkanocny, a także Józefa Świdra „Kto szuka Cię”. Słuchacze mogli też podziwiać efekt udanej, jak się zdaje, współpracy Chóru z Orkiestrą Kameralną Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie po dyr. Andrzeja Szypuły w postaci wykonania motetu G. G. Gorczyckiego pt. „In virtute Tua”.
Kolejne Koncerty Wielkanocne gromadzą w kościele Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie ludzi z pasją oddających się sztuce muzycznej z różnych środowisk. Są wśród nich muzycy profesjonaliści, młodzież ucząca się w szkołach muzycznych, ogólnokształcących, studenci, ludzie różnych zawodów i profesji, którzy w muzyce znajdują wytchnienie i radość życia, a także chęć służenia swoją sztuką innym.

Koncert VII
Wielka radość ze Zmartwychwstania Chrystusa, jaka przebijała z pełnych werwy i pogody pieśni wielkanocnych, udzieliła się licznym uczestnikom Koncertu, który odbył się w niedzielę 19 kwietnia 1998 r.
Radośnie zabrzmiały pieśni w wykonaniu Chóru Mieszanego „Cantata” parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie pod dyr. Bolesława Antoniaka, Chóru parafii pw. Św. Rodziny w Rzeszowie pod dyr. Ludwika Sowińskiego, Chóru Mieszanego „Cantus” z Trzciany pod dyr. Józefa Barlika, Chóru Młodzieżowego „Accordare” z Kolbuszowej pod dyr. Aleksandry Niezgody, Strzyżowskiego Chóru Kameralnego wraz z solistką Joanną Ruszałą – sopran i Zespołem Smyczkowym Filharmonii Rzeszowskiej pod dyr. Grzegorza Oliwy. Swoje artystyczne umiejętności prezentowała Anna Stopińska - skrzypce.
Sam koncert był krzepiącym wydarzeniem – muzycznym, społecznym, religijnym, świadczącym o żywej tradycji kultury chrześcijańskiej na ziemi rzeszowskiej, mającej od wieków swoje korzenie w Ewangelii. Słowa serdecznej wdzięczności za ten koncert, w imieniu ks. biskupa ordynariusza rzeszowskiego Kazimierza Górnego, skierował do wykonawców i słuchaczy kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie ks. Jerzy Buczek. Słowa uznania skierowali do organizatorów, w formie listów gratulacyjnych, wraz z imponującymi koszami kwiatów, wojewoda rzeszowski Zbigniew Sieczkoś i prezydent miasta Rzeszowa dr Mieczysław Janowski.

Koncert VIII
Tym razem trzy chóry: „Cantata” z parafii Chrystusa Króla, Św. Rodziny i „Soli Deo” z parafii Farnej w Rzeszowie połączyły się w jeden wielki chór mieszany, proponując podczas Koncertu w niedzielę 11 kwietnia 1999 roku wiernym słuchaczom wspólne wykonanie pieśni wielkanocnych w artystycznym opracowaniu. Zasługa to także dyrygentów zespołów chóralnych: Bolesława Antoniaka, Klemensa Gudela, Ludwika Sowińskiego i Marty Wierzbieniec, zarazem dyrektora artystycznego koncertu.
Na początek uroczyście zabrzmiała wielkanocna sekwencja gregoriańska w języku łacińskim w wykonaniu Chóru Męskiego Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie pod dyr. Klemensa Gudela. O historii Koncertów Wielkanocnych „Alleluja” w Rzeszowie mówił gospodarz parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie ks. prałat Stanisław Tomkowicz, o muzyce okresu wielkanocnego – O. Cherubin Pająk. Poezję związaną z okresem Świąt wielkiej Nocy recytowali: Barbara Matwij i Czesław Nitkowski, zaś słowem wiążącym koncert opatrzyła Małgorzata Hołowińska.

Koncert IX
I oto mamy kolejny, dziewiąty już Koncert Wielkanocny. Nie spłoszmy nastroju…”
Tak napisano w programie IX Koncertu, który odbył się, jak zawsze, w gościnnych murach kościoła Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie w I Niedzielę po Wielkiej Nocy 30 kwietnia 2000 roku o godz.15.00.
Radosne „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” G. F. Haendla w wykonaniu Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego „Pueri Cantores Resovienses” w Rzeszowie pod wprawną dyrekcją Urszuli Jeczeń-Biskupskiej wraz z towarzyszeniem organowym Tomasza Zająca niosło się po wszystkich zakamarkach dostojnej świątyni. Potem, po wprowadzeniu ks. prałata Stanisława Tomkowicza, sekwencję wielkanocną „Victimae paschali laudes” śpiewał z wielkim wyczuciem i oddaniem Chór Męski Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie pod dyr. Klemensa Gudela.
Następnie chóry: wspomniany Katedralny, „Emmanuel” z parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie pod dyr. Klemensa Gudela, Męski „Melodia” z Mielca pod dyr. Artura Olchawy, Kameralny „Collegium Musicum” z WDK w Rzeszowie pod dyr. Bożeny Stasiowskiej-Chrobak, Kameralny „Accordare” z Kolbuszowej pod dyr. Aleksandry Niezgody i Mieszany „Akord” ZNP z Mielca pod dyr. Pawła Lisa śpiewały piękne utwory i pieśni wielkanocne, m. in. Missa brevis M. Sawy, „Kryste, dniu naszej światłości” Wacława z Szamotuł, „Surrexit pastor bonus” w opr. K. Hoppe, psalmy M. Gomółki, „Haec dies” M. Zieleńskiego, „Wesel się ludu strapiony” F. Rączkowskiego, „Psalm radosny” T. Szeligowskiego, „Alleluja” R. Twardowskiego. Tomasz Zając grał na organach Preludium i fugę a-moll J.S. Bacha.
Kierownikiem artystycznym Koncertu była Marta Wierzbieniec, a słowo prowadziła Małgorzata Hołowińska.

Koncert X
„Dziesiąty, jubileuszowy Koncert Wielkanocny „Alleluja” przypada u progu nowego tysiąclecia. Jakie ono będzie? Jaki będzie człowiek w XXI wieku? Czy jeszcze bardziej zmęczony, który z trudem myśli i czuje? Kto ocali wartości na miarę Boga? Kto odwali kamień z twarzy człowieka?”
Te znamienne słowa napisano w programie Jubileuszowego Koncertu Wielkanocnego „Alleluja”, który odbył się, jak zawsze, w gościnnych murach kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie 22 kwietnia 2001 roku, w niedzielę, o godz.16.00. Wraz z parafią i jej gospodarzem ks. prałatem Stanisławem Tomkowiczem, organizatorem Koncertu był Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie. Kierownictwo artystyczne: dyrektor artystyczny rzeszowskiego Oddziału PZChiO prof. dr Marta Wierzbieniec, kierownictwo organizacyjne: Maria Tronina, prowadzenie koncertu: Małgorzata Hołowińska.
Byłem u początków tej niezwykłej, głębokiej w swym wymiarze duchowym, artystycznym i społecznym, imprezy. Zawsze z wielkim wzruszeniem staję jako dyrygent przed połączonymi chórami, często także z orkiestrą, by poprowadzić wspólne wykonanie utworów muzycznych. To wspólnotowe przeżywanie muzyki, w połączeniu z sacrum, z wykonawcami i odbiorcami, uskrzydla, zastanawia, zachwyca, porusza do głębi... Ut unum sint! Abyśmy byli jedno! A więc są wartości, zdarzenia, inspiracje, dzięki którym my, Polacy, wielcy indywidualiści, potrafimy być razem, potrafimy wspólnie przeżywać nasz los.
Mienił się dziesiąty, jubileuszowy Koncert Wielkanocny różnymi kolorami radosnego nastroju – bo oto Chrystus Zmartwychwstał, otworzył nam drogę do nieba! I jeszcze nadchodząca wiosna – pełna nadziei na odrodzenie ducha, przyrody, nastrój radości i dobrych nadziei na przyszłość. Wystąpili soliści: Stanisława Mikołajczyk-Madej – sopran, Tomasz Zając – organy, Joanna Ruszała – sopran, Paulina Różańska – skrzypce, Chór „Emmanuel” z parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie pod dyr. Klemensa Gudela, Chór Kameralny „Collegium Musicum” Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie pod dyr. Ewy Drewniak, Chór „Ave Maria” Parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie pod dyr. Kazimierza Dzięgiela, Chór „Sancta Familia” parafii Św. Rodziny w Rzeszowie pod dyr. Ludwika Sowińskiego, Strzyżowski Chór Kameralny z Rzeszowskim Zespołem Instrumentalnym pod dyr. Grzegorza Oliwy, Chór „Cantus” z Trzciany pod dyr. Józefa Barlika, Chór „Echo” ZNP z Krosna pod dyr. Renaty Zajdel, Chór „Cantores Resovienses” pod dyr. Beaty Adamczyk i Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie pod dyr. Andrzeja Szypuły.

Koncert XI
„Już po raz jedenasty spotykamy się w kościele Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, by wspólnie, poprzez muzykę i słowo, przybliżyć się do ogromnej Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Wyrażamy nadzieję, że muzyka chóralna i instrumentalna, proza i wiersze, które usłyszą Państwo podczas tegorocznego Koncertu Wielkanocnego „Alleluja”, pozwolą w sposób szczególny przeżyć ten błogosławiony czas dla każdego chrześcijanina.
Wsłuchując się w słowa pieśni wielkanocnych, adorując Tego, który jako pierwszy przeszedł ze śmierci do życia, pamiętajmy o tych wszystkich, którzy już złączeni z chórami aniołów wychwalają Zmartwychwstałego Chrystusa. Niech każdy akord i każda fraza wyrażają naszą wdzięczność Panu, że pozostawił nas z nadzieją na życie wiecznie” – napisano w programie Koncertu, który odbył się 7 kwietnia 2002 roku, w niedzielę, o godz.16.00.
W programie koncertu znalazła się m. in. III Symfonia op. 28 nr 1 L.Vierne’a w wykonaniu organowym Tomasza Zająca, „Regnarit Dominus” - Kyriale Benedyktyńskie w opracowaniu J. Gałuszki i pieśni wielkanocne w wykonaniu Chóru „Fraza” z Kosiny pod dyr. Małgorzaty Dzień i Agnieszki Rajwer, bogaty repertuar pieśni wielkanocnych w wykonaniu Chóru „Accordare” z Kolbuszowej i Chóru Parafialnego z Kolbuszowej Górnej po dyr. Aleksandry Niezgody z towarzyszeniem Tomasza Blicharza (m. in. „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” G.F. Haendla), Chóru Mieszanego „Melodia” z Mielca pod dyr. Zofii Niećko (m. in. Alleluja” J.I. Schnabla) oraz Chóru „Emmanuel” parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie pod dyr. Romana Olszowego (m. in. „Wesel się ludu strapiony” F. Rączkowskiego).
Chóralnym śpiewom towarzyszyła Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury z Kolbuszowej pod dyr. Aleksandry Niezgody. Połączone chóry wraz z Orkiestrą wykonały cztery utwory: „Wesoły nam dzień dziś nastał”, „Wstał Pan Chrystus”, „Otrzyjcie już łzy płaczący” i „Zwycięzca śmierci”. Podczas Koncertu słowo poetyckie głosili znani aktorzy Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie – Robert Chodur i Wojciech Kwiatkowski.
W jedenastym Koncercie Wielkanocnym pojawił się nowy dyrektor artystyczny: Grzegorz Oliwa. Kierownik organizacyjny: Maria Tronina. Prowadzenie koncertu: Małgorzata Hołowińska. Po raz pierwszy pojawił się nowy współorganizator Koncertów Wielkanocnych „Alleluja” w Rzeszowie: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, który z wielkim oddaniem wspiera tę szlachetną i piękną imprezę religijną i kulturalną.

Koncert XII
W programie Koncertu, który odbył się 27 kwietnia 2003 roku, tj. w niedzielę, o godz.16.00, napisano: „Jeżeli Chrystus nie Zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara... Spotykamy się po raz dwunasty w kościele Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, by poprzez słowo i muzykę celebrować najważniejsze wydarzenie całej historii zbawienia – Zmartwychwstanie Chrystusa. Dajemy tym samym świadectwo sensu i celu naszej wiary. Pieśni wielkanocne wyrażają radość ze Zmartwychwstania Chrystusa, a równocześnie przypominają o Zmartwychwstaniu do nowego życia każdego z nas.

Już na początek Koncertu mocnymi akordami zabrzmiała Intrada 1,3 J. Pezela i Sonata „Saint Mark” T. Albinoniego w świetnym wykonaniu Kwintetu Instrumentów Dętych Blaszanych Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie pod kierunkiem Józefa Nawojskiego. Z kolei pieśni wielkanocne z wielkim oddaniem śpiewały cztery chóry: „Cantilena” parafii Św. Wawrzyńca w Radymnie po dyr. Heleny Pawełek (m. in. „Regina coeli” A. Lottiego), „Cantus” z Trzciany pod dyr. Józefa Barlika (m.in. „Resurrexit” S. Koszowskiego) i Chór Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego (studia zaoczne) pod dyr. Grzegorza Oliwy. W programie tego ostatniego Chóru znalazły się ambitne utwory: psalm „Pan króluje” M. Gomółki, „Chwalitie Imia Gospodynie” R. Twardowskiego i „See, the conqu’ring hero comes” G.F. Haendla.
Połączone chóry wykonały wspólnie, z towarzyszeniem organowym Tomasza Zająca, dwie pieśni: „Zwycięzca śmierci” i „Wesel się Królowo miła”. Warto dodać, iż wśród organizatorów pojawiło się Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej.

Koncert XIII
„Przeżywając szczególny czas Zmartwychwstania Pańskiego, wyrażamy naszą radość i uwielbienie w słowach i dźwiękach pieśni wielkanocnych. Każde wyśpiewane „Alleluja” niech będzie wyrazem szczerego zachwytu dla Tego, który pokonał szatana i śmierć, darząc nas nadzieją na nowe życie” – czytamy w programie Koncertu, który odbył się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 18 kwietnia 2004 roku, w niedzielę, o godz. 16.00.
Koncert przebiegał w bardzo radosnej i podniosłej atmosferze. Zorganizowany staraniem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie, przy wsparciu Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie i parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, przy, jak zawsze, życzliwej pomocy ks. prałata Stanisława Tomkowicza, gospodarza parafii i kościoła, zgromadził liczną rzeszę wiernych słuchaczy.
Wszyscy podkreślali wagę niedzielnego spotkania – na chwałę Zmartwychwstałego Pana, na pamiątkę zwycięstwa dobra nad złem, budzącego otuchę i nadzieję. „Koncerty Wielkanocne wzrastają razem z nową Diecezją Rzeszowską” – dodał ks. kanclerz Jan Szczupak z Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie.
„Alleluja, Jezus żyje”, „Wysławiajmy Chrysta Pana”, „Zwycięzca śmierci”, „Wstał Pan Chrystus”’, „Wesel się ludu strapiony”, „Alleluja, biją dzwony” – dźwięki uroczystych pieśni wielkanocnych mocnym głosem niosły się aż poza świątynię. Śpiewały chóry: „Emmanuel” parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie pod dyr. Romana Olszowego, parafii Św. Trójcy, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Królowej Różańca Świętego w Czudcu pod dyr. Andrzeja Szypuły, „Sokół” z Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku pod dyr. Magdaleny Wiśniowskiej i „Cantata” z parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie pod dyr. Bolesława Antoniaka. Wystąpiła także Orkiestra Dęta „WSK-PZL” w Rzeszowie pod dyr. Jana Bałchana, z powodzeniem prezentując instrumentalna wersję „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” G.F. Haendla oraz pieśni z solistą śpiewakiem Kazimierzem Pucem.
Półtoragodzinny koncert zakończyło wspólne wykonanie przez połączone chóry z orkiestrą dwóch utworów: „Ave verum corpus” W.A. Mozarta i „Laudate Dominum” Ch. Gounoda. (Andrzej Szypuła – XIII Koncert wielkanocny „Alleluja”, Źródło Diecezji Rzeszowskiej nr 20 z 2004 roku).

Koncert XIV
„Już po raz czternasty spotykamy się w kościele Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, by wspólnie, poprzez muzykę i słowo, przybliżyć się do ogromnej Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Wyrażamy nadzieję, że muzyka chóralna i instrumentalna, którą usłyszymy podczas tegorocznego Koncertu Wielkanocnego „Alleluja”, pozwoli w sposób szczególny przeżyć ten błogosławiony czas dla każdego chrześcijanina.
Prośmy Zmartwychwstałego Pana, by każda nasza Golgota, dzięki Jego łasce, mogła zamienić się w radość Wielkanocnego Poranka. Niech świadectwo Ojca Świętego Jana Pawła II będzie dla nas szczególnym znakiem czasu w wypełnianiu swojego powołania do końca, w dźwiganiu osobistych krzyży z wiarą w wielkanocne „Alleluja” – napisano w programie koncertu, który odbył się 3 kwietnia 2005 roku, w niedzielę, o godz. 16.00.
Słowa te, odczytane tuż po zakończeniu ziemskiej wędrówki naszego umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II, nabrały szczególnej wagi i znaczenia podczas wspomnianego Koncertu Wielkanocnego. Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II poświęcili organizatorzy kolejny, organizowany corocznie, XIV Koncert Wielkanocny „Alleluja”. „Pozostała Jego nauka, postawa, którą nadal będziemy zgłębiać i naśladować” – powiedział gospodarz parafii ks. prałat Stanisław Tomkowicz.
W gościnnych murach kościoła Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, w słoneczne popołudnie, w wielkanocnych pieśniach pełnych wiary, otuchy i nadziei, prezentowały się chóry: „Gaudeamus” z GOK w Czarnej pod dyr. Lucyny Kozioł, „Camerata” z CKG w Łańcucie pod dyr. Ewy Drewniak, „Canon” z GOKiC w Białobrzegach pod dyr. Sylwii Wojnar i Janusza Rajzera, Zespół Wokalny „Soul” z Sanoka pod dyr. Moniki Brewczak oraz Chór Szkolny „Accordare” i Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej po dyr. Aleksandry Niezgody. Szczególnie mocno zabrzmiały pieśni wielkanocne wykonane przez wszystkie chóry wraz z orkiestrą.
Całości dopełniła poezja Jana Pawła II i o Janie Pawle II, a także wielkanocna, w moim skromnym wykonaniu. Modlitwą Ojca Świętego Jana Pawła II, prezentowaną podczas wspomnianego koncertu, kończę moją skromną relację z wielkanocnego spotkania (Andrzej Szypuła – XIV Koncert Wielkanocny „Alleluja” w Rzeszowie,

Koncert XV
„Serdecznie witamy wszystkich słuchaczy i wykonawców XV Koncertu Wielkanocnego „Alleluja” w Rzeszowie. Szczególne słowa wdzięczności pragniemy skierować do tych z Państwa, którzy byli z nami przez minione lata i doczekali obecnej, piętnastej edycji Koncertu. Chóralne, radosne „Alleluja” mogło być wyrażone przez tak wiele zespołów i solistów dzięki wielkiej życzliwości ks. prałata Stanisława Tomkowicza, proboszcza parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie.
Pragniemy, by także dzisiejszy Koncert przybliżył nam Tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego, by Boża moc skruszyła w nas „starego człowieka” i otworzyła na działanie łaski Wszechmocnego. Niech każde słowo i każdy akord będą wyrazem naszej wdzięczności Bogu, że nie pozostawił nas w ciemności i rozpaczy, lecz przez nadzieję Wielkanocnego Poranka prowadzi do źródła Bożego Miłosierdzia. Wsłuchując się w radosne „Alleluja” pozwólmy się olśnić przez blask Zmartwychwstania i nie stawiajmy oporu Niebieskim Planom.”
Tak napisano w programie jubileuszowego, piętnastego Koncertu, który odbył się 23 kwietnia 2006 roku, w Niedzielę Miłosierdzia, o godz.16.00. Wystąpiły trzy chóry: Sanocki Chór Kameralny pod dyr. Elżbiety Przystasz (m. in. „Gloria” V. Miśkinisa), „Benedictus” parafii Św. Trójcy, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Królowej Różańca Świętego w Czudcu pod dyr. Andrzeja Szypuły (m. in. „Regina caeli” T. Klonowskiego) i Chór Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego pod dyr. Grzegorza Oliwy, dyrektora artystycznego Koncertu (m. in. „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” G.F. Haendla). Na organach chórom towarzyszył Tomasz Zając, także w pieśniach na połączone chóry: „Otrzyjcie już łzy płaczący” i „Wesel się Królowo miła”. Piękne solowe partie śpiewała Barbara Chmielowska.
Jubileuszowy Koncert prowadziła Małgorzata Hołowińska, a nad stroną organizacyjną, z ramienia rzeszowskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, czuwała Maria Tronina. Ta zasłużona organizacja społeczno-muzyczna w 2006 roku obchodziła w Polsce 80-lecie swej działalności. W regionie rzeszowskim pracuje od 1948 roku. Jej kapelanem i duchowym przewodnikiem był śp. O. Cherubin Pająk OFM.

Koncert XVI
„Prawda o Zmartwychwstaniu, to najradośniejsza informacja, jaka trafiła na ziemię. Ta prawda zagłusza wszystkie inne prawdy, bo Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu pokonał śmierć naszą, a zmartwychwstając trzeciego dnia z grobu utorował drogę do naszego zmartwychwstania. A jednak wyznawcy Chrystusa Zmartwychwstałego w naszym kraju są smutni. Dlaczego? Czy prawda, którą przyniósł Chrystus, nie jest już tak radosna? Życzymy wszystkim słuchaczom XVI Koncertu Wielkanocnego „Alleluja” doświadczenia prawdziwej radości ze Zmartwychwstania Pana. Niech słowa i muzyka prowadzą nas ku nadziei, że stare życie w nas umarło, a wszystko co żyje, nie jest już takie jak dawniej. Niech prawda o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa dokonana w Wielkanocny Poranek będzie dla nas źródłem chrześcijańskiej radości i nadziei, że my także zmartwychwstaniemy.” – napisał dyrektor artystyczny Koncertu Grzegorz Oliwa, prezes rzeszowskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W przygotowaniu i przebiegu Koncertu wspierała go, jak zawsze, kierownik organizacyjny Maria Tronina, a Koncert prowadziła Małgorzata Hołowińska.
Koncert XVI odbył się w niedzielę 30 kwietnia 2007 roku w gościnnych murach kościoła Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie przy ul. Wita Stwosza 31 o godz.16.00. Wzięły w nim udział następujące zespoły: Chór Mieszany „Sokół” z Frysztaka pod dyr. Magdaleny Wiśniowskiej, Chór Męski „Gloria” z Wysokiej Głogowskiej pod dyr. Andrzeja Suszka, Chór „Sancta Familia” z parafii Św. Rodziny w Rzeszowie pod dyr. Ludwika Sowińskiego, Chór „Emmanuel” z parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie pod dyr. Romana Olszowego, Orkiestra Dęta z Gorzyc – solista i kapelmistrz Krzysztof Kapała. Na koniec połączone zespoły wykonały pieśni: „Zwycięzca śmierci” i „Otrzyjcie już łzy płacący” w opracowaniu Wacława Janiszewskiego.

Koncert XVII
„Czy jednak naprawdę wszyscy Go rozpoznaliśmy, a zaczątki krwawych blizn są dla nas wystarczającym dowodem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa? Czy usłyszeliśmy, jak Pan do nas szepnął: obudź się? Jeśli jeszcze w naszych sercach można znaleźć cień gorzkiego piątku, to niech słowa pieśni wielkanocnych wyśpiewane przez chóry z największą radością wraz z podniosłymi dźwiękami orkiestry sprawią, że to największe i najważniejsze wydarzenie w dziejach świata stanie się również naszym udziałem. Wszystkim słuchaczom XVII Koncertu Wielkanocnego „Alleluja” życzymy spokojnego i radosnego Czasu Wielkanocy, pełnego wiary, że zbudzi się w nas to, co jeszcze uśpione, ożywi to, co już martwe, a skrzydła nowej nadziei uniosą nasze serca ponad przemijanie.” – napisał w programie Grzegorz Oliwa, dyrektor artystyczny Koncertu, który odbył się w niedzielę 6 kwietnia 2008 roku w kościele Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie o godz.16.00. Tym razem wystąpiły trzy chóry: „Collegium Musicum” Wojewódzkiego Domy Kultury w Rzeszowie pod dyr. Andrzeja Szypuły, „Sancta Familia” parafii Św. Rodziny w Rzeszowie pod dyr. Ludwika Sowińskiego, „Accordare” i Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej pod dyr. Aleksandry Niezgody, solistka: Edyta Hrycyszyn. Kierownik organizacyjny Koncertu: Maria Tronina, prowadzenie: Małgorzata Hołowińska. Życzliwe słowo do wykonawców i słuchaczy skierował ks. prałat Stanisław Tomkowicz.

Koncert XVIII
„Nieustannie doświadczamy obecności Zmartwychwstałego. On wraca do nas przez zimne ściany naszych serc i sprawia, że strach ustępuje miejsce nadziei, a śmierć nie jest końcem życia” – napisano w programie XVIII Koncertu, zorganizowanego przez Polski Związek Chórów Orkiestr Oddział w Rzeszowie, który odbył się 19 kwietnia 2009 roku w kościele pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, w niedzielę, o godz.16.00.
Słowo wstępne, pełne życzliwości i miłości, zachęty do głębokiego przeżywania, także w pieśni i muzyce, radosnego czasu Zmartwychwstania Pańskiego, wygłosił proboszcz parafii ks. prałat Stanisław Tomkowicz. A potem popłynęły słowa i dźwięki pełne ducha i natchnienia wielkich twórców muzycznych. Na początek – Sonata A-dur G.F. Haendla w wykonaniu dwojga artystów rzeszowskich - Anny Stopińskiej-Paji – skrzypce i Tomasza Zająca – organy. W 2009 roku przypada 250. rocznica śmierci kompozytora, twórcy m.in. słynnego oratorium „Mesjasz” i innych wspaniałych, natchnionych dzieł religijnych. A potem chóry – „Emmanuel” parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie pod dyr. Romana Olszowego i pieśni: „Alleluja chwalcie Pana”, „W porannej ciszy”, „Alleluja Jezus żyje”, Chór „Fraza” Domu Kultury w Kosinie pod dyr. Agnieszki Tomaszek i Małgorzaty Dzień i utwory: A. Chlondowski – „Alleluja”, J. Świder – „Alleluja”, Joan Cerencis – „Regina caeli”, Chór Uczelniany Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pod dyr. Izabeli Barlik i utwory: S. Koszowski – „Resurexit”, J. Orszulik – „Chrystus Pan”, Cz. Krych – „Złóżcie troski”, Zespół Wokalny Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego (Studia Niestacjonarne) pod dyr. Katarzyny Sobas-Klocek i utwory: M. Gomółka – Psalmy: „Nieście chwałę mocarze” i „Szczęśliwy, który nie był między złem w rodzie”, C. Bazylik – „W Tobie Panie nadzieję mam”, Wacław z Szamotuł – „Już się zmierzcha”.

Koncert XIX

„Do Chrystusa, Baranka Wielkanocnego, zwycięskiego Króla, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, pragniemy dziś zawołać z radością: Alleluja! I choć szara rzeczywistość zbyt często nas przygniata, stajemy bezradni i zrozpaczeni w swoich paskudnych życiowych kątach, to dzięki paschalnej ofierze Chrystusa-Baranka nasza wiara w odnowę życia zyskuje nową siłę. To, co po ludzku się nie udało, po poranku zmartwychwstania staje się realne i możliwe.” – napisano w programie XIX Koncertu, który odbył się w niedzielę 25 kwietnia 2010 roku o godz.16.00.

Życzliwe słowo do wykonawców i wiernych słuchaczy, uczestników Koncertu, skierował proboszcz parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie ks. Józef Stanowski. A potem popłynęły radosne, pełne ducha, wielkanocne pienia w wykonaniu chórów: „Sancta Familia” z parafii Św. Rodziny w Rzeszowie pod dyr. Ludwika Sowińskiego i utwory: Cz. Krych – „Wysławiajmy Chrysta Pana”, „Dziś Chrystus Król”, K. Gudel – „Wstał Pan Chrystus”, F. Rączkowski „Wesel się ludu strapiony”, następnie Chór „Cantus” Gminnego Ośrodka Kultury w Trzcianie pod dyr. Bogdana Barlika i utwory: S. Koszowski „Alleluja chwalcie Pana”, Cz. Krych – „Złóżcie troski”, J. Orszulik - „Jezus żyje”, J. Barlik – „W porannej ciszy”, następnie Chór „Cecylianum” parafii Św. Stanisława BM w Osobnicy pod dyr. Moniki Twarduś i utwory: J. Gałuszka - „Oto jest dzień”, „Niech radośnie biją dzwony”, „Per Cryncem” i „Śpiewaj Alleluja Panu”, następnie Chór „Vox Coelestis” Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pod dyr. Agnieszki Tomaszek i utwory: nieznany autor „Zmartwychwstał Pan”, J. Świder – „Alleluja”, Lars Jansson – „To the moth”. W dalszej części Koncertu Orkiestra Stowarzyszenia Przyjaciół Orkiestry Dętej WSK „PZL-Rzeszów” pod dyr. Rafała Kulpińskiego zagrała trzy utwory: nieznany autor – „Stary krzyż”, Ch. Gounod – „Ave Maria”, P. Mascagni – „Cavalleria rusticana”.

Koncert XX
 
„Już po raz dwudziesty spotykamy się w kościele Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, by wspólnie, poprzez muzykę i słowo, przybliżyć się do ogromnej tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Wyrażamy nadzieję, że muzyka chóralna i instrumentalna, którą usłyszą Państwo podczas tegorocznego Koncertu „Alleluja”, pozwoli w sposób szczególny przeżyć ten błogosławiony czas dla każdego chrześcijanina. Prośmy Zmartwychwstałego Pana, by każda nasza Golgota, dzięki Jego łasce, mogła zamienić się w radość Wielkanocnego Poranka. Niech świadectwo Błogosławionego Jana Pawła II będzie dla nas szczególnym znakiem czasu w wypełnianiu swojego powołania do końca, w dźwiganiu osobistych krzyży z wiarą do wielkanocnego ALLELUJA!” – napisano w programie Koncertu.
Ten jubileuszowy, XX Koncert Wielkanocny „Alleluja” odbył się 8 maja 2011 roku o godz.16.00, jak zawsze, w gościnnych murach kościoła Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Wystąpiły zespoły: Chór „Emmanuel” parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie pod dyr. Romana Olszowego, Chór Kameralny „Belfersingers” Gorlickiego Centrum Kultury pod dyr. Tadeusza Mikruty, Chór Grecko-Katolicki z Bardejova pod dyr. Ivicy Clementovej, Polsko-Słowacki Chór Kameralny „Vox Amici” pod dyr. Ivicy Clementovej, Chór „Accordare” i Chór „Con Agilita” Zespołu Muzyki Dawnej „Giulivamente” Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej pod dyr. Aleksandry Niezgody. Na koniec wspólnie zaśpiewano „Barkę” – i P. Pałki „Nie lękajcie się”. Dyrektor artystyczny Koncertu: Grzegorz Oliwa, kierownik organizacyjny – Maria Tronina-Telichowska, prowadzenie – Małgorzata Hołowińska. Życzliwe słowo do wykonawców i słuchaczy skierował proboszcz parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie ks. prałat Józef Stanowski.
Słowa wielkiego podziękowania i wdzięczności należą się organizatorom 20-tu Koncertów Wielkanocnych „Alleluja” w Rzeszowie – Polskiemu Związkowi Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie z prezesem Grzegorzem Oliwą i sekretarzem Marią Troniną-Telichowską, Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Rzeszowie z dyrektorem Markiem Jastrzębskim i zastępcą dyrektora Małgorzatą Hołowińską, a także gospodarzom, proboszczom parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, życzliwym opiekunom Koncertów – ks. prałatowi Stanisławowi Tomkowiczowi i ks. prałatowi Józefowi Stanowskiemu. Kolejni dyrektorzy artystyczni Koncertu, to: Andrzej Szypuła (1992-1997), Marta Wierzbieniec (1998-2001) i Grzegorz Oliwa (2002-2011). Wszystkim Organizatorom, oddanym Wykonawcom i wiernym Słuchaczom niech błogosławi Chrystus Zmartwychwstały, Który jest Drogą, Prawdą i Życiem.