Chór Mieszany TS "Melodia"

Chór Mieszany "MELODIA" - to Zespół, który rozpoczął swoją działalność artystyczną w 1984 roku wraz z powstaniem w Mielcu Towarzystwa Śpiewaczego "Melodia” im.Stanisława Lachmana jako jedna z sekcji artystycznych tego Towarzystwa.

Niewątpliwie, nowopowstały Chór Mieszany "Melodia" podejmując swą pracę od podstaw miał silną motywację by swym poziomem artystycznym nawiązać do Zespołu , który powstał przy Państwowym Gimnazjum i liceum im.Stanisława Konarskiego w Mielcu zaś jego założycielem i pierwszym dyrygentem był nauczyciel tejże szkoły - prof. Stanisław Lachman. Chór ten w latach 1936 - 1939 osiągnął znaczące sukcesy w młodzieżowych Konkursach Śpiewaczych Polski Południowej.

Wojna przerwała na długie lata dobrze zapowiadającą się działalność artystyczną Gimnazjalnego Chóru Mieszanego "Melodia”, bo aż do roku 1984.

Nowopowstały Chór Mieszany Melodia", dzięki pracowitości i zapałowi jego członków popartej bardzo dobrą pracą dyrygentów : w latach 1984 - 1986 byli to dyrygenci - Jerzy, Kopcewicz, Jerzy Grzelak i Antoni Stańczyk, a następnie : Barbara Polańska-Więckowska (1986 - 2000), Zofia Niecko (2001-2005), Aleksandra Niezgoda (2005-2010), Anna Kaszub (2010-2011) i Antoniego Stańczyka (2011 i nadal). Chór osiągnął wysoki poziom artystyczny. Koncertował i odnosił sukcesy artystyczne w wielu prestiżowych Przeglądach i festiwalach (Hajnówka, Kudowa-Zdrój , Rzeszów - wielokrotnie, Zamość, Chełm, Kraśnik).

Chór również z powodzeniem koncertował poza granicami Polski (Ukraina, Węgry, Słowacja). Od 2001 roku Chór bierze udział w wystawianych operach i wodewilach pod kierownictwem muzycznym Pawła Adamka - wraz z zespołami z Dębicy i zaproszonymi gośćmi odnosząc pełły sukces artystyczny w miastach województwa podkarpackiego. W latach 2001 - 2011 wystawiano "Straszny Dwór", "Halka", "Hrabina" "Jawnuta", "Nowa Don kichot", "Krakowiacy i Górale" i ostatnie "Carmen"- G.Bizeta.

Repertuar Chóru Mieszanego "Melodia" jest bogaty i obejmuje :
- muzykę dawną (polską i obcą),
- utwory literatury chóralnej kompozytorów polskich i obcych
- pieśni, ballady
- muzykę sakralną (w tym również pieśni cerkiewne).

Aktualnie Chór Mieszany „Melodia” liczy 27 głosów żeńskich i 8 głosów męskich, a jego Prezesem jest Elżbieta Pluta.Skład osobowy Chóru Mieszanego / październik 2013r. /

Soprany:
  Mikoś Wanda
  Lubacz Grażyna
  Majda Ewa
  Weryńska Maria
  Kamińska Krystyna
  Pietryka Helena
  Swacha Anna
  Cabaj Bożena
  Mazur Krystyna
  Drozd Maria
  Klaus Jadwiga
 
Alty:
  Sowińska Maria
  Plata Elżbieta
  Sztorc Urszula
  Dusberger Zofia
  Maziarz Kazimiera
  Kukulska Dorota
  Mądro Wanda
  Lipa Cecylia
  Działowska Maria
Basy:
  Majka Władysław
  Dudek Jerzy
  Kamiński Józef
  Strzępka Stanisław
  Wydro Władysław
  Gacek Zdzisław
 
Tenory:
  Górka Jan
  Zyma Jan
  Kieżel Edward