TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE "MELODIA" im.Stanisława Lachmana w Mielcu

Powstało w 1984r. z inicjatywy działającego, w Mielcu Chóru Męskiego "MELODIA" będącego kontynuatorem gimnazjalnego Chóru "Melodia założonego w 1933r. przez ówczesnego nauczyciela Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Mielcu - Stanisława Lachmana.

Narastające trudności ekonomiczne głównego patrona Chóru, którym było WSK PZL Mielec, skłoniły członków Chóru Męskiego "MELODIA" do podjęcia próby usamodzielnienia się zespołu. Na zebraniu organizacyjnym w dniu 7 lutego 1984 roku, w którym wzięło udział 26 członków zespołu podjęto decyzję o utworzeniu samodzielnego Towarzystwa Śpiewaczego "Melodia"- za utworzeniem którego opowiedziała się zdecydowana większość chórzystów. W dniu 18 kwietnia 1984 roku odbyło się  Zebranie Założycielskie Towarzystwa Śpiewaczego "Melodia" na którym przyjęto projekt Statutu Towarzystwa, oraz wybrano władze Towarzystwa powierzająca funkcję Prezesa Józefowi Kamińskiemu, ówczesnemu Prezesowi Rzemieślniczej Spółdzielni "Wielobranżowej" w Mielcu.

Wniosek o zarejestrowanie Towarzystwa w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie został jednak załatwiony odmownie. Korzystając z możliwości jakie stwarzało przez krótki czas Prawo o Stowarzyszeniach inicjatorzy skierowali wniosek do Urzędu Miejskiego w Mielcu, a Naczelnik Miasta Mielec, Lucjan Surowiec decyzją z dnia 16 czerwca 1984 roku wpisał Towarzystwo do Rejestr Stowarzyszeń i Związków, prowadzonego przez Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Mielcu. Wkrótce potem uściślono zapisy Prawa, o Stowarzyszeniach, a decyzję Władz Miejskich w Mielcu po wyjaśnieniach i konsultacjach usankcjonowano w Rzeszowie.

Towarzystwo Śpiewacze "Melodia" łączy organizacyjnie i programowo:
- Chór Męski „MELODIA”, rok założenia 1933
- Chór Mieszany „MELODIA”, rok założenia 1936
- Ognisko Muzyczne, rok założenia 1984

Powołanie Towarzystwa Śpiewaczego "Melodia", stało się dla jego członków silnym wyzwaniem, by podtrzymać i rozwijać kulturę śpiewaczą w Mielcu, mając tak pięknie zapisaną kartę w swych działań i osiągnięć z przeszłości. Znaczący udział nowo powstałego Towarzystwa w życiu muzycznym kraju i poza jego granicami stał się faktem. W szczególności należy tu wymienić występy zagraniczne Chóru Męskiego "Melodia" w Paryżu (1984r.}, oraz współpraca obu Chórów Towarzystwa Męskiego i Mieszanego z chórami z z Mukaczewa (Ukraina) i Bańskiej Bystrzycy (Słowacja).

W 1994 roku w ramach uroczystości 10-lecia działania Towarzystwa śpiewaczego "Melodia" — Towarzystwo otrzymało sztandar i zostało wyróżnione Odznaką Honorową Złotą z Laurem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Nowo powstałe Towarzystwo aktywnie uczestniczyło w ruchu śpiewaczym biorąc udział w licznych koncertach w kraju i poza jego granicami, odnoszące liczne sukcesy wraz ze słowami uznania za prezentowany wysoki poziom artystyczny.

Swoistym wydarzeniem muzycznym stała się współpraca zapoczątkowana w 2001 roku z Towarzystwem Muzyczno-Śpiewaczym z Dębicy, która zaowocowała udziałem chórów ’’Melodia” tak męskiego jak i mieszanego we wspólnym przygotowaniu i wielokrotnym wystawianiu znakomitych oper pod kierownictwem muzycznym Pawła Adamak wybitnego animatora kultury muzycznej będącego zarazem Prezesem w/w Towarzystwa Dębickiego. Na przestrzeni lat 2001-2011 Chóry mieleckiego Towarzystwa Śpiewaczego wzięły udział w spektaklach : operach Stanisława Moniuszki – „Flis”, „Straszny Dwór”, ”Halka” , „Hrabina”, „Jawnuta”, "Nowy Don Kiszot”, wodewil “Krakowiacy i Górale” W. Bogusławskiego, oraz operach Giuseppe Verdiego : "Nabuco” i „Carmen”.

Chóry Towarzystwa Śpiewaczego ”Melodia” tradycyjnie biorą udział w życiu muzycznym środowiska mieleckiego poprzez koncerty w kościołach i w czasie uroczystości artystycznych, oraz udział w Regionalnych Konkursach Śpiewaczych ’’Cantate Deo" organizowanych przez PZCHiO Oddział Rzeszów’ jak również występują wspólnie z zaprzyjaźnionymi chórami (Kraśnik, Leżajsk, Brzeziny) w okolicznościowych koncertach.

Na dzień 31 lipca 2013 roku do Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia” należy około 50 osób.


Prezesi:
Maria Sowińska (IX.2012 - nadal)   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Józef Kamiński (1984 - IX 2012)

Wiceprezesi w latach 1984-2013:
Władysław Wydro,
Wiktoria Bozacka,
Władysław Majka,
Stanisław Wrażeń,
Artur Olchawa.

Sekretarze w latach 1984-2013:
Krystyna Mroczkowska,
Wiktoria Bozacka,
Władysław Majka,
Elzbieta Plata.
 
Członkowie założyciele (18 kwietnia 1984r.):
Antoni Dutkiewicz,Ryszard Eeizettel, Eugeniusz Eilipecki, Jerzy Gadomski, Wacław Głouszek, Józef Kamiński, Eugeniusz Konaszewski; Jerzy Kopcewicz, Czesław Krawiec, Michał Krok, Jacek Kwiećleń,Eugeniusz Leyko,Tomasz Łakomy, Zbigniew Łojczyk,Jan Marchlik, Antoni Michalczewski, Maria Moryto, Leopold Mysiński, Marian Narowski, Tadeusz Orzechowski, Roman Pancerz,Tadeusz Pawlik, Franciszek Pyzikiewicz, Władysław Rymanowski, Edward Sadowski, Zygmunt Starosielec, Józef Strasiński, Czesław Sucharzewski, Wiesław Świerczyński, Edmund Toczek, Gustaw Wanatowicz, Jan Wąsowski, Bronisław Wątróbski, Stanisław Wrażeń, Władysław Wydro i Edward Żyrkowski.