Jubileuszowe odznaki TMZM dla Józefa Kamińskiego i TŚ Melodia

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu obchodzi w tym roku 50-lecie swojej działalności.  Z tej okazji 7 listopada 2014r w Centrum Wystawienniczo - Promocyjnym Samorządowego Domu Kultury w Mielcu odbyły się uroczystości jubileuszowe.

W programie uroczystości było wręczenie Złotych Odznak Jubileuszowych TMZM.

Złotą Odznaką Jubileuszową TMZM został uhonorowany Józef Kamiński, (nasz były długoletni Prezes) który w latach 1969 – 1972 pełnił również funkcję Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, oraz Towarzystwo Śpiewacze „Melodia” za długoletnią współprace z TMZM.

Odznaki w imieniu Towarzystwa Śpiewaczego i Józefa Kamińskiego odebrała obecna Prezes TŚ Maria Sowińska.