Występy wielkopostne

W okresie wielkopostnym Chór męski śpiewał na Mszy św. w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w dniu 23 marca 2014 roku, natomiast Chór mieszany uświetnił swoim śpiewem Mszę św. w kościele pod wezwaniem MBNP w Mielcu dnia 30 marca 2014 roku Partię solową w pieśni „Pamiętaj człowiecze” wykonała Urszula Sztorc.