Rocznica koronacji Madonny z Puszczy

Dnia 19 maja 2013r. w Sanktuarium „Madonny z Puszczy" w Ostrowach Tuszowskich odbyło się ósme już spotkanie modlitewne leśników z trzech Regionalnych Dyrekcji: krośnieńskiej, lubelskiej i krakowskiej. Spotkanie to odbyło się dokładnie w pierwszą rocznicę koronacji  łaskami słynącego obrazu Matki Najświętszej.

Na modlitewne spotkanie przybyło ponad 300 osób. Oprócz ludzi w zielonych mundurach z z-cą Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie  Panem mgr inż.  Markiem Mareckim na czele sporą grupę jak co roku stanowili parlamentarzyści, władze rządowe, samorządowe, starostowie oraz miejscowi parafianie.

Uroczysta Msza św. rozpoczęła się o godz. 11.00. Wejście procesją do kościoła uświetnił śpiew Towarzystwa Śpiewaczego Melodia z Mielca pieśnią „Gaude Mater Polonia" oraz „Ave Maris Stella". Do muzycznej oprawy Mszy św. należały również pieśni takie jak „Veni Creator", „ Bogurodzica", „Być bliżej Ciebie chcę"," Dzięki Ci przedwieczny Panie", „Ave Verum", „Sancta Maria" – dyrygował dr Antoni Stańczyk.
Uczestnicy ósmej pielgrzymki ze wzruszeniem brali udział w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem J.E. ks. biskupa Kazimierz Górnego z Rzeszowa. Eucharystię koncelebrował m.in. Proboszcz parafii p.w. św. Jana Gwalberta – patrona leśników  w Stanach ks. Prałat Zbigniew Józef Mistak , ks.Kazimierz Franczak z parafii w Niwiskach, ks. Ryszard Kiwak – kapelan Armii Krajowej z kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, ks. Dziekan Jan Pępek – Proboszcz parafii św. Alberta w Kolbuszowej  oraz kustosz Sanktuarium  ks. Ryszard Madej
Homilię wygłosił ks. dr hab. Jacenty Mastej – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.  Wspomniał w niej m.in. o wierności leśnej braci służbie Bogu i Matce Najświętszej przypisując im dewizę „semper fidelis".

Korzystając z gościnności kustosza Sanktuarium ks. Ryszarda Madeja zaproszeni goście udali się na poczęstunek zorganizowany w domu pielgrzyma i pod namiotem polowym.

Chór męski z Towarzystwa Śpiewaczego  Melodia z Mielca, którzy uświetniał wraz z chórem mieszanym  uroczystość,  dał tradycyjny majowy koncert  wykonując w miejscu naszego biesiadowania utworu takiej jak:  „Trąbka myśliwska", „Zażegnanie burzy", oraz „Pieśń myśliwską", „ Chór Niewolników" , co  wprawiło wszystkich uczestników w  brzmiący zawsze szczególnie w tym miejscu majówkowy nastrój.
Świadkiem niedzielnych wydarzeń był cicho szumiący już ośmioletni, ale jakże okazały  dąb papieski, posadzony w czasie pierwszej pielgrzymki,  mający dla nas leśników szczególne znaczenie.