IX Podkarpacki Przegląd Chórów - Pieśni Pasyjne w Radymnie

21 marca 2015 roku odbył się IX Podkarpacki Przegląd Chórów - Pieśni Pasyjne w Radymnie. Organizatorem Przeglądu było Centrum Kulturalne w Przemyślu i Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie oraz PZCH i O w Rzeszowie. W przeglądzie tym wziął udział Chór Męski TŚ Melodia pod dyrekcją Macieja Fijałkowskiego i Chór Mieszany TŚ Melodia pod dyrekcją Dr Antoniego Stańczyka.

Przegląd miał na celu pielęgnowanie tradycji śpiewania polskiej i obcej pieśni religijnej oraz prezentację osiągnięć i wymianę doświadczeń między zespołami, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych działających na terenie województwa podkarpackiego. Przesłuchanie odbyło się w Kościele Parafialnym pw  św. Wawrzyńca w Radymnie.


Jury po przesłuchaniu szesnastu prezentacji przyznało dla Chóru Mieszanego Melodia Pierwszą Nagrodę w tym również pieniężną w wysokości 1.500 zł.Ponadto Jury przyznało Antoniemu Stańczykowi dyplom dla wyróżniającego dyrygenta.

IX Podkarpacki Przegląd Chórów "Pieśni Pasyjne" w Radymnie zakończyło wspólne wykonanie pieśni "Per Crucem Tuam".


 


www.youtube.com/watch?v=khV-rb12ZCU

Maria Sowińska