XIII Podkarpacki Przegląd Chórów - Pieśni Pasyjne w Radymnie

W sobotę, 6 kwietnia 2019 r. w kościele pw. św. Wawrzyńca w Radymnie miał miejsce XIII Podkarpacki Przegląd Chórów – Pieśni Pasyjne.
Przegląd ma na celu pielęgnowanie tradycji śpiewania polskiej i obcej pieśni religijnej oraz prezentację osiągnięć, wymianę doświadczeń między zespołami, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych działających na terenie województwa podkarpackiego.

Zobacz film: Chór Towarzystwa Śpiewaczego Melodia - dr. Maciej Fijałkowski
skrót występu na przeglądzie pieśni pasyjnych w Radymnie 2019r

Link do filmu: https://youtu.be/7AMIsDKzvOs