Występy Chóru Męskiego "Melodia" z okazji 100-tnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości "Józef Piłsudski przyjechał do Mielca”

W sobotę 10 listopada 2018 roku w ramach pierwszego dnia uroczystości związanych ze świętowaniem 100 rocznicy niepodległości przez Polskę odbyła się inscenizacja pod hasłem "Przyjazd brygadiera Piłsudskiego do Mielca". Inscenizacja rozpoczęła się w parku Stulecia Harcerstwa Polskiego a następnie Mielczanie wielkim marszem przeszli na Rynek Starego Mielca, gdzie z balkonu "Łończykówki" przemówił Piłsudski do zgromadzonej lokalnej społeczności. Na Rynku chór "Melodia" przy akompaniamencie orkiestry dętej pod batutą Macieja Fijałkowskiego odśpiewał hymn oraz kilka popularnych pieśni legionowych.

11 listopada 2018 roku to dla chórzystów Chóru Męskiego dzień obfitujący w koncerty z okazji drugiego dnia obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

W godzinach dopołudniowych pod pomnikiem  Wolności gdzie odbyła się uroczystość złożenia wspólnej wiązanki kwiatów od mieszkańców miasta oraz odsłonięcia Obelisku Niepodległości .Chór Męski  wspólnie z orkiestrą dętą odśpiewał Hymn, Rotę, Przybyli ułani, Wojenko, wojenko, Pierwsza brygada oraz Warszawiankę - dyrygował Maciej Fijałkowski.

Bezpośrednio po zakończeniu uroczystości pod Pomnikiem Wolności Chór Męski, Orkiestra Dęta SCK z dyrygentem Maciejem Fijałkowskim wyjechali do Czermina by tam wspólnie z młodzieżą szkolną uczestniczyć w  tamtejszej uroczystości obchodów święta Niepodległości.

Wiwat Niepodległość!  Ten koncert zwieńczył świętowanie w Mielcu.

Uroczysty koncert Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej z okazji 100-lecia odzyskania  przez Polskę niepodległości był artystycznym hołdem dla tego wydarzenia.
 
Mielecka Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Franciszka Wyzgi w pierwszej części koncertu wykonała utwory kompozytorów polskich jak: Fryderyka Chopina, Wojciecha Kilara, St-wa Moniuszki, Ignacego J. Paderewskiego oraz Jana Stefaniego. W drugiej części koncertu wysłuchano pieśni patriotycznych  w wykonaniu połączonych męskich głosów mieleckich  chórów w tym również chóru męskiego "Melodia" a na zakończenie te same pieśni zaśpiewała licznie zgromadzona widownia, co już się stało mielecką tradycją.