Halina Żala wybrana na Prezesa Zarządu Towarzystwa Śpiewaczego "Melodia"

7 września 2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Śpiewaczego "Melodia". W pierwszej części Zebrania zostały przedstawione sprawozdanie z działalności Towarzystwa za rok 2020, które odczytała Prezes Maria Sowińska. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 przedstawiła księgowa Danuta Śliwa, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił V-ce Przewodniczący Stanisław Ziomek. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez członków zebrania jednogłośnie.

Czytaj więcej...

Zmarł śp. Jerzy Dudek (+29.08.2021)

31 sierpnia 2021 roku o godz.14:00 w Bazylice Mniejszej w Mielcu odbyła się Msza żałobna za duszę śp. Jerzego Dudka, wieloletniego członka Chóru Męskiego "Melodia".

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków TS Melodia

Działając w oparciu o postanowienia & 23 Statutu Towarzystwa Śpiewaczego "Melodia" Zarząd zwołuje Walne Zebranie Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze członków na dzień 07.09.2021. Walne Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6 ul. Biernackiego 6 ( nasze biuro ) o godz. 17.00.

Czytaj więcej...

Widowisko słowno-muzyczne „Mundur na nim szary” 2021 w Mielcu

Samorządowe Centrum Kultury we współpracy z Towarzystwem Śpiewaczym "Melodia" przygotowało widowisko słowno-muzyczne "Mundur na nim szary".

Czytaj więcej...

MUNDUR NA NIM SZARY TS Melodii w Padwii Narodowej

15 sierpnia 2021 roku dla uczczenia 101 rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz tegorocznego Przeglądu wieńca dożynkowego a na zaproszenie wójta Roberta Pluty i radnych gminy Padew Narodowa oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Józefa Durdę  odbył się koncert okolicznościowy dla mieszkańców Padwii Narodowej i okolicznych wsi.

Czytaj więcej...

Zmarła śp. Janina Sienicka (+29.07. 2021)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 lipca 2021 roku, odeszła od nas na zawsze nasza koleżanka - chórzystka Janina Sienicka. Do chóru TS Melodia należała od samego początku reaktywowania chóru mieszanego i założenia Towarzystwa Śpiewaczego "Melodia"(od 1984r.) Bardzo zaangażowania w pracę chóralną,  Jej piękny tembr głosu  i szeroka skala pozwalały na perfekcyjne wykonywania partii solowych.

Czytaj więcej...

Pracowity pobyt TS Melodia w Brzezinach

11 lipca 2021 roku po rocznej przerwie spowodowanej  pandemią COVID-19, gdzie trwające obostrzenia uniemożliwiały nam wyjazd, dotarliśmy do Brzezin. Brzeziny to nasza coroczna pielgrzymka na grób założyciela chóru "Melodia" prof. Stanisława Lachmana. W centrum Brzezin znajduje się piękny modrzewiowy kościół p.w. św. Mikołaja z XV wieku z bogatą polichromią oraz unikalnym ołtarzem pieta szkoły Wita Stwosza.

Czytaj więcej...