Msza święta za dyrygentów i chórzystów TS Melodia

21 listopada 2021 roku o godz.16.00 w Bazylice Mniejszej pw. św. Mateusza Ewangelisty w Mielcu odbyła się Msza św. w intencji zmarłych dyrygentów i członków Chóru Męskiego i Mieszanego Towarzystwa Śpiewaczego "Melodia".

Czytaj więcej...

TS Melodia patriotycznie "O tej co nie zginęła"

Chór Męski i Mieszany uczcił 103 Rocznicę Święta Niepodległości 11 listopada 2021 roku Koncertem Patriotycznym pt. "O tej co nie zginęła".
Na zaproszenie władz Gminy Padew Narodowa nasze Chóry wraz z Chórem Mieszanym "Pasjonata z GOK Padew oraz z towarzyszeniem Mieleckiej Orkiestry Dętej SCK przygotowała na tą okazję montaż słowno - muzyczny "O tej co nie zginęła", z którym wystąpiły 11 listopada o godz.12.30 w kościele św. Bartłomieja w Padwii Narodowej.

Czytaj więcej...

Koncert Papieski z "Melodią" 17 października 2021 roku

Poezja Karola Wojtyły wybrzmiała na mieleckim Koncercie Papieskim, który odbył się w Bazylice Mniejszej.
Koncert  słowno - muzyczny był zakończeniem obchodzonego w Mielcu Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

Czytaj więcej...

Otwarcie Centrum Integracji Pozarządowych w Mielcu

Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski wraz z zastępcą Adrianą Miłoś 15 września 2021 roku dokonali oficjalnego otwarcia Centrum Integracji Pozarządowych, które swą siedzibę znalazło w dawnym budynku AGH przy ul. Skłodowskiej Curie 4.

Czytaj więcej...

Halina Żala wybrana na Prezesa Zarządu Towarzystwa Śpiewaczego "Melodia"

7 września 2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Śpiewaczego "Melodia". W pierwszej części Zebrania zostały przedstawione sprawozdanie z działalności Towarzystwa za rok 2020, które odczytała Prezes Maria Sowińska. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 przedstawiła księgowa Danuta Śliwa, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił V-ce Przewodniczący Stanisław Ziomek. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez członków zebrania jednogłośnie.

Czytaj więcej...

Zmarł śp. Jerzy Dudek (+29.08.2021)

31 sierpnia 2021 roku o godz.14:00 w Bazylice Mniejszej w Mielcu odbyła się Msza żałobna za duszę śp. Jerzego Dudka, wieloletniego członka Chóru Męskiego "Melodia".

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków TS Melodia

Działając w oparciu o postanowienia & 23 Statutu Towarzystwa Śpiewaczego "Melodia" Zarząd zwołuje Walne Zebranie Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze członków na dzień 07.09.2021. Walne Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6 ul. Biernackiego 6 ( nasze biuro ) o godz. 17.00.

Czytaj więcej...