Pożegnanie sopranistki TŚ Melodia

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Urszuli (Kasi) Gawryś (z domu Ortyl) z Malinia - sopranistki TŚ Melodia w Mielcu. Pogrzeb śp. Urszuli odbył się w dniu 23.08.2022 r. w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie.
Chór Męski TŚ "Melodia" pod dyrekcją Macieja Fijałkowskiego w oprawie Mszy Św. zaśpiewał pieśni: Okaż Mi Boże, Dzięki Ci Przedwieczny Panie, Z głębi Serca, O dobry Jezu, Gdzie Ty Jesteś.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa Śpiewaczego "Melodia"

W dniu 18 sierpnia 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Śpiewaczego "Melodia" im. St. Lachmana w Mielcu. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania zaproponowano Jerzego Stasza, co zebrani przegłosowali jednomyślnie. Koleżanka Halina Żala przeczytała sprawozdanie z działalności Towarzystwa za rok 2021, które obecni przyjęli bez zastrzeżeń.

Czytaj więcej...

Koncert patriotyczny "Brygadier nieśmiertelnej nadziei”

15 sierpnia 2022 roku w Mielcu odbyło się widowisko słowno-muzyczne pt. „Brygadier nieśmiertelnej nadziei” z okazji 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. Wydarzenie było uhonorowaniem żołnierzy - głównie tych z Mielca i jego okolic, walczących w Bitwie Warszawskiej. W tym roku przypada 102. rocznica „Cudu nad Wisłą”.

Czytaj więcej...

Msza pogrzebowa śp. Mariusza Bielca

W dniu 2 sierpnia 2022 roku Chór Męski TS Melodia uczestniczył w uroczystości pogrzebowej śp. Mariusza Bielca, syna zasłużonej dla mieleckiego środowiska, założycielki fundacji SOS Życie Łucji Bielec.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Sprawozdawcze TŚ MELODIA

Działając w oparciu o postanowienia § 26 Statutu Towarzystwa Śpiewaczego "Melodia" Zarząd zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze członków na dzień 18.08.2022 roku (czwartek) z następującym porządkiem obrad.
1. Zagajenie
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego

Czytaj więcej...

Zmarł śp. Edward Kieżel

W dniu 6 lipca 2022 roku członkowie TŚ "Melodia" pożegnali kolegę Edwarda Kieżla podczas Mszy Św. w kościele p.w. Ducha Świętego w Mielcu. Chór Męski wykonał 3 pieśni w oprawie Mszy Świętej "Z głębi serca", "Dzięki Ci Przedwieczny Panie", "Gdzie Ty jesteś".
Po mszy odprowadziliśmy ciało zmarłego Edwarda na Cmentarz Parafialny w Mielcu.

Czytaj więcej...

Koncert uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego TS Melodia

W dniu 21 czerwca 2022 roku odbył się koncert uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego działającego przy Towarzystwie Śpiewaczym "Melodia".

Uczniowie nasi w obecności rodziców i dziadków zaprezentowali swoje umiejętności.

Czytaj więcej...