Zachwiejów gmina Padew Narodowa

W dniu 22.01.2023 roku Chór Mieszany oraz Męski TŚ MELODIA koncertował w kościele w Zachwiejowie, gmina Padew Narodowa. Chóry oprawił kolędami Mszę Św. Po mszy chóry zaśpiewały kilka kolęd.