Msza wypominkowa za dusze dyrygentów i chórzystów

15 listopada 2022 roku odbyła się specjalna Msza wypominkowa za dusze dyrygentów i chórzystów Towarzystwa Śpiewaczego "Melodia". Chór Męski w oprawie Mszy Św. zaśpiewał cztery pieśni: "Pieśń moja Bóg", "Z głębi serca", "Dzięki Ci  Przedwieczny Panie", "O dobry Jezu".

Wypominki za zmarłych odczytał  Fredzio Lakomy, psalm responsoryjny zaśpiewał Zbyszek Soja a czytania mszalne odczytał Rysio Król.

We mszy uczestniczyło wielu wiernych, obecnych i byłych chórzystów oraz zaproszonych członków rodzin zmarłych chórzystów.

Msza odprawiona została w Bazylice Mniejszej pw. Św. Mateusza w Mielcu.