Zmarł śp. Józef Filas (1951-2022)

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość 5 listopada 2022 roku o śmierci naszego chórzysty Józefa Filasa śpiewającego w chórze męskim Melodia w grupie basów. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego w Mielcu w dniu 09.11. 2022 roku.

Chór męski w oprawie Mszy Świętej wykonał dwie pieśni: "Requiem" i "Gdzie ty jesteś".
Zbyszek Soja i Tadzio Bereś zaśpiewali psalm responsoryjny.

Po zakończeniu Mszy Św. Zbyszek Soja zaśpiewał solo pieśń "W mogile ciemnej".